Psykoterapi

Psykoterapi kan fungera på många olika sätt. Du kanske upplever besvär i form av problem med relationer, nedstämdhet eller ångest? Psykoterapi kan vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande.

Det finns ofta ett behov av att bearbeta svåra händelser i livet såsom till exempel separationer eller andra personliga motgångar. Genom psykoterapi erbjuds du en väg till ökad förståelse för dina känslor och problem som kan leda till en förbättring av måendet.

Mitt arbete är framförallt inriktat på känslornas inverkan på vårt mående. Den terapeutiska metoden är affektfokuserad psykoterapi, som är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori, forskning om affekter, anknytningsteori samt principer hämtade från KBT.

Några exempel på besvär som du kan få hjälp med hos mig som terapeut är relationsproblem, krisreaktion, ångest, nedstämdhet, utmattning, stress, oro, låg självkänsla, livskriser, problem med närhet, förluster och sorg.

Lars-Göran Ström Psykoterapi