Hur går det till?

Jag tar emot vuxna för individuella samtal på mottagningen på Sturegatan 64 i Stockholm. Samtalen är 50 minuter långa och behandlingstiden varierar från några enstaka stödsamtal till längre terapier. Det sker en individuell bedömning från person till person utifrån behov och intresse hos dig som klient.

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att gemensamt skapa en förståelse för din unika situation och problematik. Under detta samtal får du även tillfälle att känna efter om jag är rätt person för att hjälpa dig och jag kan göra en bedömning om jag tror mig kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Vi kommer tillsammans fram till en målsättning och sätter upp ramar för tider, frekvens och omfattning. Vanligast är att träffas en gång i veckan.